amex discover mastercard paypal visa
Loading

Az alábbi vásárlási és szállítási szabályok érvényesek a Nyír-Demonich Zrt. www.todoo.hu webshopjából Magyarország teljes területére történő házhozszállításra egyaránt.  


Szolgáltató adatai: 

Cégneve: NYÍR-DEMONICH Tároló fatermékgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Cégjegyzékszáma: 15-10-040365 

Adószáma:23411573-2-15 

Székhely címe: 4400 Nyíregyháza, Kótaji ú 35. 

Postai címe: 4090 Polgár, Papp-tanya 0726/13 

Telefonszáma: +36 (20574 4050 

E-mail címe: info@demonich.hu 

Telefonos elérhetősége: 

  • Hétfő-péntek: 09:00 – 16:00 

 
Jelen ÁSZF 2018.04.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi. Vásárlók a www.todoo.hu weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes. 


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak meghatározása tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 


A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók. 


A Szolgáltatónak semmilyen magatartási kódex nem áll a rendelkezésére, továbbá ezeknek nem veti alá magát. 


A webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között adásvételi szerződés jön létre. A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vásárló magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. A szerződéskötés nyelve a magyar. 


A Szolgáltató webáruházában elérhető termékek tulajdonságai és azok árai megegyeznek a Szolgáltató telephelyén megtalálható termékekkel, illetve azok áraival. Amennyiben valamely termék csak a Szolgáltató telephelyén vagy csak a webáruházban érhető el, e tény az adott termékre vonatkozó információk között feltüntetésre kerül. 


A webáruházban közzétett termékek egyes esetekben megadott dátumig vagy a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a webáruházban közzétett termékekből teljes készlet álljon rendelkezésre és a Vásárlót a termék elérhetőségéről megfelelően tájékoztassa. Mindazonáltal a Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha bármilyen rajta kívül álló okból a termék elérhetőségéről nem tud gondoskodni. 


A webáruházban minden termék képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a Vásárló számára a termék kiválasztását. Mindemellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldalon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól. 


A webáruházban közzétett termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő összeszerelési útmutató tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a webáruházban vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. 


A webáruházban történő vásárlással, a meghirdetett termékekkel kapcsolatos kérdései, észrevételei esetén, a „Szolgáltató adatai” között bármely elérhetőségeken keresztül kaphat további tájékoztatást. 


Ahol jelen ÁSZF fogyasztót említ, azon a Ptk. és a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint meghatározott fogyasztót kell érteni.  
 

A VÁSÁRLÁS MENETE A WWW.TODOO.HU WEBOLDALON 

A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint a megrendeléssel a Vásárló vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést – annak száma szerint – legfeljebb a vásárlás napjától számított 5. év utolsó napjáig tartja nyilván. 

A www.todoo.huweboldalon található webáruházban történő vásárlás menete a következő:

  1. Termék kiválasztása és kosárba helyezése a „Kosárba tesz” gombra kattintással. 
  1. Vásárlás befejezése a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintással. 
  1. Vásárláshoz szükséges adatok megadása (Vásárló neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma). 
  1. Megvásárolt termékek kifizetése átutalással, bankkártyával, vagy utánvétes fizetési mód választásával. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 
  1. Sikeresen teljesített fizetést követően kinyomtathatja megrendelési számát. 
  1. A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk a Vásárló részére. 
  1. A megrendelt termék feladását követően e-mailben számlát küldünk a Vásárló részére. 


Amennyiben több terméket kíván megrendelni, akkor a kosár tartalmának megjelenését követően térjen vissza a termékek közé („Vásárlás folytatása”) és válasszon további termékeket. Amikor a terméket kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosarában lévő termékek listája, mennyisége és bruttó ára. Ebben az esetben lehetősége van a mennyiség módosítására vagy termék törlésére. 

A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, amennyiben a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitöltiA Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Amennyiben a Vásárló a hibás adatbevitelről tudomást szerez, jogosult és egyben köteles a helyes adatokat haladéktalanul a Szolgáltató tudomására hozni a fenti elérhetőségek egyikén. 
 
 
Frissítve 2019.12.13. 

Ingyenes szállítás
Ügyfélszolgálat
Nyitvatartás
Pénzvisszatérítés